Algemene informatie

Karakteristiek

Een imposante kruiskerk met vijfzijdig koor en daarmee een opmerkelijk bouwwerk voor een relatief klein dorp als Loppersum. Het zal te maken hebben gehad met het gegeven dat de kerk tot aan de Reformatie decanaatskerk is geweest. Binnenin de kerk vragen de vele gewelfschilderingen de aandacht: de gewelven van het koor en de Mariakapel zijn versierd met kleurige fresco's die rond het jaar 1500 zijn aangebracht. In het koor zijn afbeeldingen van kerkheiligen en verhalen uit het Nieuwe Testament, in de Mariakapel zijn acht scènes afgebeeld uit het leven van Maria.

Gebruik

De Hervormde wijkgemeente Maarland gebruikt de kerk hoofdzakelijk voor het houden van de zondagse diensten, terwijl er ook vaak orgel- en andere concerten worden gehouden. De kerk beschikt over een ringleiding.